Kunskapsmöte i den femte provinsen 

 

Tid och plats

 

Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. Managementkonsult vid Prospero Technology Management. Leif disputerade 2013 med avhandlingen ”Leadership and innovation in research and development teams”, som beskriver hur ledarskapet påverkar medarbetares förmåga att vara innovativa.

Knäck innovationskoden - Eldsjälarnas tid är förbi,
nu behöver alla vara innovativa

Vi har bestämt oss för att förverkliga en gammal idé. Att tillsammans skapa en mötesplats för att stimulera lärande och kunskapsutveckling inom vårt arbetsområde. Vår utgångspunkt är givetvis den irländska legend som ligger till grund för vårt företagsnamn.

Just nu finns fler idéer och modeller än någonsin inom vårt kunskapsområde. Tankar som omprövar traditionella idéer och givna sanningar som länge varit rådande inom ledarskap och organisationsområdet. En del talar till och med om att vi är inne i ett paradigmskifte. Vi rör oss från idéer och föreställningar som varit djupt rotade i svenskt organisationsliv mot någonting nytt, som på ett bättre sätt ska bidra till att bygga slagkraftiga organisationer. Exempel på sådana idéer är agilt ledarskap och arbetssätt, innovation och kreativitet, neurovetenskap, sociokrati, TEAL m.m.

Provins fem har alltid haft ambitionen att hålla sig i framkant av den utveckling som sker inom vårt område. Som ett led i denna ambition vill vi nu bjuda in våra kunder och intressenter att vara med på denna resa och ta del av nya idéer. Vi kommer att bjuda in forskare och andra tongivande personer som vi finner intressanta. Dessa personer delar med sig av sin kunskap, och möter deltagarnas erfarenheter och perspektiv i den femte provinsens anda, i vår nya seminarieserie Kunskapsmöte i den femte provinsen.

Först ut är ett seminarium med Leif Denti, till vardags forskare och lärare på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Seminariet handlar om hur ledare kan och behöver undanröja hinder och skapa möjligheter för att frigöra innovationskraft och kreativitet bland medarbetare i alla våra organisationer. 

”Knäck innovationskoden –
Eldsjälarnas tid är förbi, nu behöver alla vara innovativa”.

Tid och plats: 23 maj, 13.00-16.30 med efterföljande mingel med lättare mat och dryck.

Kostnad: 975 kr (exkl. moms)

 

Och glöm inte… att enligt legenden blir den som besökt den femte provinsen aldrig mer densamme igen…