Gratis whitepaper: Ledningsgruppen – en kraft eller nödvändigt ont?

bokomslag-ledningsgrupp-kraft-eller-nodvandigt-ont

Utmaningar med att organisera arbetet i en ledningsgrupp

Självklart måste väl alla riktiga organisationer ha en högsta ledningsgrupp, något annat sätt att leda en verksamhet finns väl inte - eller gör det? På vilket sätt bidrar ledningsgruppen du ingår i till verksamhetens utveckling och resultat? Trots att alla kan se och förstå värdet med en ledningsgrupp så är det inte alltid ledningsgruppen förmår skapa det värdet. Det finns många utmaningar i att organisera arbetet i en ledningsgrupp och få det att fungera. Ibland fastnar ledningsgruppens arbete helt i informationsöverföring och operativa frågeställningar. 

I detta whitepaper får du möjlighet att utforska ledningsgruppen som fenomen, och de olika skepnader som en ledningsgrupp kan ta och de olika utmaningar som följer med olika funktioner. Många gånger har vi tankar om våra ledningsgrupper, men det är inte alltid vi pratar högt om dem, men det gör vi i detta whitepaper.