Gratis whitepaper: När organisering inte längre är lösningen

Se sammanhangen

Organisering, omorganisering, en ny organisation nu igen..?

Ständiga organisationsförändringar och omorganisationer verkar vara standardlösningen på verksamheters komplexa utmaningar. Nya innovativa sätt att organisera verksamheter på kanske inte är svaret. Det är kanske dags att inse att det inte är organisationen med dess strukturer och attribut som kommer att ge nödvändig vägledning åt medarbetarna när det gäller att utveckla verksamheten, sätta samman rätt kompetens eller skapa nödvändig samverkan.

I detta whitepaper får du tillgång till hur man kan se på organisationens utmaningar med ett omvänt perspektiv – istället för att skapa en genomtänkt organisation att foga in medarbetarna i kan vi istället rusta individerna med att ta ansvar för både sin egen del och helheten och genom sitt arbete skapa en organisering som blir mer utvecklingsstark och lättrörlig i en komplex och föränderlig värld.