Gratis whitepaper: Self-compassion

Self-compassion

Self-compassion = självmedkänsla

”Den inre kritiska rösten som talar om för oss när vi inte gjort tillräckligt, när vi misslyckats och när vi borde skärpa oss, är ytterst närvarande i många människors liv. Botemedlet mot den inre kritikern är det som på engelska benämns som self-compassion. Den svenska översättningen brukar lyda ’självmedkänsla’.”

I detta whitepaper får du en ordentlig genomgång av begreppet self-compassion, dess uppkomst och betydelse samt vilken faktisk nytta tillämpandet av self-compassion har. Myter om begreppet tas upp och vi redogör för forskningsbasen av self-compassion utifrån bland annat neurovetenskap, evolutionsteori, anknytningsteori och affektteori.